Week tegen pesten
Van 21 tot 25 september was het de nationale Week tegen pesten. Op de Regenboog hebben we hier volop aandacht aan besteed. De week werd afgetrapt met het bezoek van rapper Lodi, met wie leerlingen uit groep 4 t/m 8 een anti-pest-rap hebben gemaakt. Daarnaast zijn er in diverse klassen samenwerkingsactiviteiten, communitybuilders en groepsopdrachten uitgevoerd om aandacht te besteden aan respectvol omgaan met elkaar. Een pijler van zowel ons PBS beleid als ons Werkconcept Critical Skills.

Kijk hier voor het filmpje, gemaakt door Piet Vermeulen van Wijktv de Valuwe.