Onze belofteDe Regenboog belooft uw kind een fijne schooltijd met fantastisch onderwijs. Dit zijn onze beloftes:

School met ambitie

De Regenboog is een school met ambitie. Met een enthousiast en deskundig team bouwen we aan de school, het onderwijs, de resultaten, de toekomst van uw kind. We zijn een school die vooruit wil en kansen ziet. En die kansen krijgen we ook, van alle partijen in onze omgeving. Daar zijn we trots op en daar gaan we voor. We investeren volop in ons schoolklimaat, lesmaterialen en ICT. Ook zoeken we nieuwe manieren voor samenwerking om ons onderwijs naar een excellent niveau te tillen.
 

Oog voor uw kind

Op de Regenboog hebben we oog voor de talenten en het ontwikkelingstempo van ieder kind. Ons onderwijs sluit hierop aan. Kinderen die meer aankunnen dagen we extra uit. En kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat. We steken bijvoorbeeld veel energie in taalonderwijs, en hebben specialistische begeleiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Voor leerlingen die aantoonbaar hoogbegaafd zijn, heeft de Regenboog Leonardo-groepen. Kinderen uit de wijde omgeving kunnen hier terecht voor onderwijs op hun eigen, excellente niveau.


Leren voor later

Onderwijs is niet meer en niet minder dan kinderen voorbereiden op de toekomst. Zodat ze op eigen benen kunnen staan en weten dat ze hun talenten benutten. De kennis en vaardigheden die uw kind later nodig heeft, daar werken we aan. Taal, lezen en rekenen blijven de basis, maar digitale en sociale vaardigheden zijn net zo belangrijk. Op de Regenboog geven we ons onderwijs vorm vanuit het werkconcept Critical Skills. 
Daarbij gaan we uit van de volgende essenties: Iedereen (h)erkent elkaar als persoon. Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt. De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid. Minder is meer. Ouders zijn bij de hele school betrokken. Samenwerken voor en met de maatschappij; op basis van democratie en gelijkwaardigheid.
 

Samen leren, samen spelen

Spelen, leren en werken: dat doen we samen op de Regenboog. Daarom hebben we regels die leerlingen houvast en zekerheid geven. Respect voor elkaar, elkaars spullen, elkaars cultuur, achtergrond en de schoolomgeving horen erbij. Via de internationale standaarden van Positive Behavior Support werken we doelgericht aan een positieve, sociale schoolomgeving. Het resultaat is een vriendelijke, warme sfeer waarin uw kind zich kan ontwikkelen en stappen kan zetten.