De Regenboog - Een gezonde school
Basisschool De Regenboog in Cuijk mag zich Gezonde School noemen. De plaquette die hoort bij het kwaliteitskeurmerk werd woensdagochtend onthuld. De school in Cuijk-Noord is trots op deze erkenning.  Bestuurder Harrie van de Ven van stichting Optimus, waartoe De Regenboog behoort vertelt: ,,Imago is beeldvorming. Deze school doet het nu hartstikke goed. Vandaar ook deze erkenning als gezonde school.’’ Gedragscoach Woensdagochtend bij aanvang van de schooldag stonden Marit Daatzelaar en Anne Gijsbers in een geel hesje op het schoolplein. Ze zijn pas 9 en 11 jaar jong en mogen zich al gedragscoach noemen. Anne (groep 7) en Marit (groep 8) hebben geleerd te bemiddelen als jongens en meisjes op hun school ruzie hebben. Daar hebben de twee leerlingen van De Regenboog in Cuijk - vrijwillig - cursussen op school voor gevolgd. Sinds vorig schooljaar letten ze, gehuld in gele hesjes voor de zichtbaarheid, tijdens de speelkwartiertjes en pauzes erop dat iedereen netjes met elkaar omgaat.  ,,Als twee kinderen ruzie hebben over bijvoorbeeld het niet terug willen geven van de bal, stap ik op ze af en vraag of ik kan helpen’’, zegt Anne. ,,Dat doe ik volgens een stappenplan dat we geleerd hebben. Dan vraag ik ze om mee te gaan naar een rustige plek om het uit te praten. Dan vertel ik ook dat we niet gaan schelden en dat we elkaar laten uitpraten.’’ Het bevalt Anne en Marit goed om zo bij te dragen aan een goede sfeer op school. Marit: ,,Ik heb pas nog een conflict opgelost. Dat geeft een fijn gevoel. Wel is het soms moeilijk onpartijdig te blijven als een vriendinnetje bij een ruzie betrokken is.’’ Feestje Ditmaal staan Anne en Marit niet op het schoolplein om een probleem op te lossen, maar voor een feestje met andere leerlingen, ouders en personeel.  Sinds gisterochtend mag de Regenboog zich een zogeheten Gezonde School noemen, gespecialiseerd op het thema WELBEVINDEN. Schoolklimaat Anja Selten, directeur van de Regenboog, is trots op haar school. En in het bijzonder op Marit, Anne en die andere tien vrijwillige gedragscoaches, leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.  ,,Werken aan een veilige schoolomgeving met hulp van gedragscoaches loont. Het draagt weer bij aan betere schoolprestaties en minder uitval. Als er echt ruzie is, met ook lichamelijk contact, dan grijpen wij als leerkrachten natuurlijk in. Samen zorgen we hier voor een prettig en fijn schoolklimaat.’’