Symposium Kentalis
Op woensdag 27 november werd er in de aula van de Regenboog een workshop ‘Aan de slag met taal’ gegeven. Deze workshop werd verzorgd door medewerkers van Kentalis en was speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers van voorschoolse organisaties, zoals kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het was een hele fijne avond met veel interactie. Pedagogisch medewerkers zijn geïnspireerd naar huis gegaan en kunnen direct het geleerde in de praktijk brengen.

Tegelijkertijd hebben we met  logopedisten van Praktijk Cuijk en Praktijk Paula Daanen gesproken over een nog betere samenwerking tussen hen, de Regenboog en Kentalis. Het was fijn elkaar zo te ontmoeten in het  belang van onze leerlingen.