We gaan weer naar school!
Op maandag 24 augustus werd het nieuwe schooljaar geopend door middel van een frisse start op het schoolplein. Fijn om iedereen gezond en wel weer terug te zien op school! Wij hebben er weer zin in!
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. We hopen dat iedereen een goede start heeft kunnen maken en dat de kinderen met enthousiaste verhalen thuiskomen.
Er is veel om aan te wennen, maar we zien dat dat al heel goed lukt. En als het nog een beetje lastig is, of niet helemaal goed gaat, mag dat ook. Wennen kost ook even tijd!
In deze eerste weken van het schooljaar investeren wij met de kinderen tijd in het elkaar beter leren kennen en samen afspraken maken over hoe we op een prettige manier met elkaar kunnen samenspelen, leren en werken op onze school.
Samen gaan we er een fijn schooljaar van maken met aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing, goede resultaten, hard werken en een goede sfeer.
 
Ons motto is “Samen sterk voor kwaliteit”.

De hoofdthema’s van dit schooljaar 2020-2021 zijn: Goede opbrengsten door opbrengstgericht werken (OPO) en didactisch coachen. Eigenaarschap van leerlingen en leraren De samenwerkende en educatieve lijn met ketenpartners en ouders en het inhaal- en ondersteuningsprogramma Verdieping Werkconcept Critical Skills, cultuureducatie en ICT. We wensen iedereen een heel plezierig en succesvol schooljaar toe!