Groep 3Leerzame filmpjes                       Online oefenen           Werkbladen en handige links               
 


Wat leert je kind in groep 3?

 

In groep 3 leert je kind lezen, schrijven en rekenen. De manier van leren wordt anders. Waar kinderen in de kleuterklas nog vooral handelend bezig waren, gaan ze nu vaker werken in werkboekjes. Van letters maken met klei, naar letters schrijven in een schriftje. Van het luisteren naar een voorleesverhaal, naar het volgen van lessen op het digibord. Gelukkig zorgen we ook dat er veel bewogen kan worden tijdens het leren en is er nog voldoende tijd voor spel en buitenspelen.
 

Lezen, lezen en nog eens lezen

 

Lezen is superbelangrijk in groep 3. Ongeveer 1/3 van alle uren die je kind op school zit, is hij of zij bezig met leren lezen, letters en woorden. In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want leren lezen kost nu eenmaal tijd. In de eerste schoolweek leert je kind eenvoudige drieletterwoordjes. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest je kind korte woordjes al vloeiend. Rond de kerst zijn alle letters aan bod geweest. Hoera! 
 

Schrijven

 

Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven. Vaak begint het schrijfonderwijs met het aanleren van losse (schrijf)letters. Later komen daar woorden en zinnen bij. Elke dag wordt deze vaardigheid geoefend, zodat kinderen een vloeiend handschrift kunnen ontwikkelen.
 

Spelling


Bij het onderdeel spelling gaat het erom dat kinderen klankzuivere woorden op leren schrijven. Dit kan aan de hand van een plaatje of middels het dagelijkse dictee. De leerkracht zegt dan een woord of korte zin en leerlingen schrijven dit op. 
 

Rekenen

 

Ook rekenen neemt in groep 3 een belangrijke plek in. In het begin is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die je kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven, maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en het splitsen wordt geoefend. In de tweede helft van groep 3 worden de plus (+) en de min (-) geïntroduceerd en leren de kinderen rekenen met geld.

Wat komt er allemaal aan bod? 


De overgang van groep 2 naar groep 3 is een spannende, maar ook leuke fase. Toon belangstelling en geef je kind de tijd om te wennen aan alle nieuwe dingen. Vergeet niet te laten merken dat je trots bent op je kind. Je vergroot hiermee zijn zelfvertrouwen en je kind zal met nog meer plezier gaan oefenen. Veel plezier!