Medezeggenschap


Officieel meepraten over school
 
Elke school moet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Ook op de Regenboog is het ons hoogste orgaan van inspraak. In de MR denken en praten ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. Als het schoolbestuur belangrijke beslissingen wil nemen, kan dat niet zonder advies of instemming van de MR. Als lid van de MR krijgt men te maken met alle belangrijke thema’s die spelen.