Bezoekadres:
Basisschool de Regenboog
Eurodreef 1
5431 VG  Cuijk
0485-313429

dir.deregenboog-c@optimusonderwijs.nl

Postadres:
Postbus 165
5430 AD  Cuijk

Directrice: Anja Selten
Intern begeleider: Jolein Rongen