Aanmelden


Als u uw kind wil aanmelden op de Regenboog regulier of bij Leonardo 2.0, kunt u direct contact opnemen met Mevr. Anja Selten.
Zij is de Intern Begeleider van onze school en informeert u graag over de aanmeldprocedure. U kunt er ook voor kiezen het aanmeldformulier te downloaden. Dat fomulier vindt u hier:

Aanmeldformulier de Regenboog