KANSEN OM TE ONTMOETEN

Leren begint bij ontmoeten. In de klas of daarbuiten.

KANSEN OM TE ONTDEKKEN

Zo ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

KANSEN OM TE ONTWIKKELEN

Door ontmoetingen en ontdekkingen ontwikkel je jezelf.

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Ieder kind gezien en gehoord


De kansen in het leven voor onze kinderen zo groot mogelijk maken. Dáár gaat het bij de Regenboog om. Dat begint met veiligheid en vertrouwen. Elk kind wil zich immers gezien en gehoord voelen. Als je je veilig voelt, kom je tot leren. De cognitieve vaardigheden vormen daarvoor de basis. Denk aan taal en rekenen. Maar leren doe je niet alleen met je hoofd. Ook met je handen en je hart. Daarom organiseren we na schooltijd graag projecten met sport, cultuur, techniek, wetenschap of natuur. We noemen dat de Regenboog KANS-club.

Op de Regenboog leren we dus samen - en leven we samen. Tegelijk zijn we allemaal anders. Gelukkig maar. We zijn een kleurrijke club en koesteren de verschillen. Als juffen en meesters leren we je om er respectvol mee om te gaan. In alle rust en in kleine groepen geven we je feedback. Op een positieve manier. Zo merk je wat werkt en ga je dat zelf ook doen. Je leert dus niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar. Kunnen samenleven en -werken met mensen die anders zijn dan jijzelf is een grote kracht!

Zo ontwikkel je jezelf en groeit je zelfvertrouwen. Je voelt je steeds meer ‘de baas’ over je eigen ontwikkeling. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en die kun je steeds beter aan. En zo… groeien ook je kansen in het leven.

Lees verder

Snel naar:

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl