Verlof aanvragen

Op deze officiele website van de Rijksoverheid leest u waar school vrij voor mag geven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Zoals u op deze site kunt lezen, mag school slechts in uitzonderlijke situaties verlof toekennen. Het gaat dan niet om extra vrije dagen ter verleninging van regulier vakantieverlof of weekendjes weg, maar om situaties waarin ouders (door bijvoorbeeld seizoensarbeid) geen vrij kunnen nemen in de zomervakantie.  Ook kan het zijn dat er een blijde of droevige gebeurtenis plaatsvindt, waardoor uw kind niet op school kan komen. Wij ontvangen dan graag een formulier.

Het formulier om verlof aan te vragen vindt u  hier en onder het kopje 'Downloads'. Ook is het formulier op school verkrijgbaar. Daar ligt het in de kast naast de balie van onze conciërge. U mag het formulier ingevuld aan onze directeur Anja Selten geven of aan de leerkracht van uw kind. U hoort dan spoedig of het verlof wordt toegekend.