Mediumvoorziening

Kentalis en de RegenboogSteeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een gewone basisschool. Op de Regenboog zitten meerdere leerlingen met een TOS. Kentalis biedt ondersteuning aan het team en de TOS-leerlingen van de Regenboog. Samen zorgen we er voor dat de TOS-leerlingen de lessen goed kunnen volgen. We noemen dit een mediumvoorziening.

Als enige school in Cuijk hebben we dagelijks de expertise van Kentalis in huis. Dat betekent extra hulp voor de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Ze krijgen de hulp buiten de klas, maar ook in de klas. En van de hulp in de klas profiteren alle leerlingen. We stemmen het taalonderwijs af op de onderwijsbehoeften van de groep en We mogen onze school daarom een medium setting noemen en onze leerkrachten worden continu bijgeschoold in didactisch coachen en samen werken we aan verder ontwikkelen van het taalonderwijs.

Alle leerlingen met tos of een vermoeden van tos zijn welkom in onze medium setting.

Wat is TOS?

Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen. Hoeveel ondersteuning het kind krijgt, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en de vragen van de school.

Wat is een medium voorziening?

Met een aantal basisscholen werkt Kentalis intensief samen. Eén van die bassischolen is de Regenboog. Op deze school zitten meerdere kinderen met een TOS. De leerkrachten van de Regenboog volgen scholing en worden begeleid door de ambulant dienstverlener, logopedist en onderwijsassistent van Kentalis. Zo wordt veel kennis over TOS en de ondersteuning van de TOS- leerlingen opgedaan. Ook ouders worden geïnformeerd over TOS. We noemen dit een TOS mediumvoorziening.

Alle leerlingen profiteren mee

De ervaring is dat niet alleen de leerlingen met een TOS profiteren van een medium voorziening. Omdat de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas gegeven wordt, betekent dit profijt voor alle leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de visuele ondersteuning en de specifieke communicatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Kentalis en het werk dat zij doen, kijk dan op de website www.kentalis.nl