Opleidingsschool

De Regenboog is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten. 

Wat betekent dit voor studenten?

Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, én collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst.  Behalve door een mentor wordt de student op een opleidingsschool begeleid door één van onze vier schoolopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de studenten de kwaliteit te bieden waar zij behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst”.