Stromenland

     Leonardo 2.0 is een onderwijsvoorziening binnen Samenwerkingsverband Stromenland voor passend onderwijs.
Voor meer informatie, kunt u terecht op de Website Samenwerkingsverband Stromenland.