Ouderkamer

Ontmoetingsplek voor ouders

Op de Regenboog hebben we een eigen ontmoetingsplek voor ouders: de Ouderkamer. In de ouderkamer is allerlei informatie te vinden over opvoeding en ontwikkeling. Ouders kunnen de kamer ook gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over school en thuis. Wij gebruiken de ouderkamer regelmatig om themabijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over leesonderwijs of andere aspecten op school, thuis en culturele activiteiten. Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Kijk dan in onze maandelijkse nieuwsbrief voor meer informatie over de geplande bijeenkomsten.