Medezeggenschap

Officieel meepraten over school 

Leerkrachten, ouders en leerlingen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettige en veilige leeromgeving waarin elk kind tot zijn recht komt. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van deze groepen vertegenwoordigt.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en nauwkeurig omschreven in het medezeggenschapsreglement van OPTIMUS. Voor veel belangrijke beslissingen is de schooldirectie verplicht eerst het personeel en vaak ook de ouders te raadplegen. Dat gebeurt via de MR. De MR van de Regenboog wil een positief kritisch klankbord voor de directie zijn en op die manier een bijdrage leveren aan (beleidsmatige) keuzes die op brede steun mogen rekenen van zowel ouders als leerkrachten.