Onze belofte

De Regenboog belooft uw kind een fijne schooltijd met goed onderwijs onder het motto: Samen sterk voor kwaliteit.Dit zijn onze beloftes: 

  • School met ambitie
  • Bouwen aan een leergemeenschap
  • Oog voor uw kind
  • Leren voor later
  • Samen leren, samen spelen

School met ambitie

De Regenboog is een school met ambitie. Met een enthousiast en deskundig team bouwen we aan de school, het onderwijs, de resultaten, de toekomst van uw kind. We zijn een school die vooruit wil en kansen ziet. En die kansen krijgen we ook, van alle partijen in onze omgeving. Daar zijn we trots op en daar gaan we voor. We investeren volop in ons schoolklimaat, eigenaarschap, lesmaterialen en ICT. Ook zoeken we nieuwe manieren voor samenwerking om ons onderwijs naar een hoog niveau te tillen. Dit alles binnen het Werkconcept Critical Skills.

Bouwen aan een leergemeenschap

Voor ons biedt het Werkconcept Critical Skills (WCS) alles wat we nodig hebben om onze doelen te realiseren. Het werkconcept gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. WCS combineert alle benodigde vaardigheden en eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e eeuw toe doen. Het voorziet ons van de tools en werkprocedures om onze leerlingen te coachen in hun ontwikkeling en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Met WCS bouwen wij op onze school aan een leergemeenschap. De Regenboog biedt een veilige omgeving waar kinderen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. We werken er samen met onze leerkrachten, leerlingen en ouders aan het onderwijs van morgen.

Oog voor uw kind

Op de Regenboog hebben we oog voor de talenten en het ontwikkelingstempo van ieder kind. Ons onderwijs sluit hierop aan. Kinderen die meer aankunnen dagen we extra uit. En kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat. We steken bijvoorbeeld veel energie in taalonderwijs, en hebben specialistische begeleiding voor leerlingen met dyslexie en taalspraakproblemen. Voor leerlingen die aantoonbaar hoogbegaafd zijn, heeft de Regenboog Leonardo-groepen. Kinderen uit de wijde omgeving kunnen hier terecht voor onderwijs op hun eigen, excellente niveau.

Leren voor later

Onderwijs is niet meer en niet minder dan kinderen voorbereiden op de toekomst. Zodat ze op eigen benen kunnen staan en weten dat ze hun talenten benutten. De kennis en vaardigheden die uw kind later nodig heeft, daar werken we aan. Taal, lezen en rekenen blijven de basis, maar digitale en sociale vaardigheden zijn net zo belangrijk.

Samen leren, samen spelen

Spelen, leren en werken: dat doen we samen op de Regenboog. Daarom hebben we regels die leerlingen houvast en zekerheid geven. Respect voor elkaar, elkaars spullen, elkaars cultuur, achtergrond en de schoolomgeving horen erbij. Via de internationale standaarden van Positive Behavior Support werken we doelgericht aan een positieve, sociale schoolomgeving. Het resultaat is een vriendelijke, warme sfeer waarin uw kind zich kan ontwikkelen en stappen kan zetten.