Ziek melden

We streven er naar om zo efficient mogelijk om te gaan met onderwijstijd. Van de ouders / verzorgers wordt daarom verwacht dat zij hun kind (eren) zo optimaal mogelijk van het onderwijs gebruik laten maken. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een bezoek aan de tandarts , dokter, logopedist of  fysiotherapeut het liefst buiten de lesuren wordt gepland.
Wanneer uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, vinden wij het prettig als u ons tussen 8.00 - 8.30u belt.

0485-313429

Als u uw kind niet als afwezig heeft gemeld, dan neemt de school uiterlijk om 9.00 uur contact met u op om te informeren waar uw kind is. Wij doen dit om twee redenen:

  1. Om te weten te komen waarom uw kind niet aanwezig is
  2. Om te voorkomen dat u denkt dat uw kind op school is terwijl het daar niet aanwezig is

In alle gevallen wanneer u voor uw kind een dag(deel) verlof van school wilt krijgen (bruiloft, begrafenis e.d.) dient u dit vooraf schriftelijk aan te vragen. Onder het kopje Verlof aanvragen leest u hoe u dat kunt doen.