Werkconcept Critical Skills


Waarom WCS?

Een basisschool als plek van kennisoverdracht… die gedachte is te beperkt. Tegenwoordig willen we kinderen breed voorbereiden op later. Op een succesvolle leer- en loopbaan, een goed en gelukkig leven. Veel scholen stellen in hun schoolvisie daarom dat ze een veilige omgeving bieden waarin kinderen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. Want succesvol zijn later, betekent ook werken aan vaardigheden. Aan – zoals wij ze noemen – critical skills. Via het Werkconcept Critical Skills bouwen wij op onze school gericht aan een leergemeenschap. Aan een sociale omgeving waarin kinderen als vanzelf tot leren komen.

Sleutelvaardigheden en leerarrangementen

In het Werkconcept Critical Skills draait alles om de ontwikkeling van hedendaagse sleutelvaardigheden. Kinderen leren naar zichzelf te kijken, verwachtingen te benoemen, kansen te zien. Ze leren er met elkaar om te gaan, met elkaar te werken en daarop te reflecteren. Als leerkracht functioneren we als coach en ondersteunen we het leerproces. 

De groep is het belangrijkste instrument om te leren. De leerkracht ontwikkelt leerarrangementen die passen bij individuele leerdoelen en zet doelgericht activiteiten in die de groep versterken en groepsdynamiek bevorderen. Daarbij put de leerkracht uit een grote variëteit aan werkvormen (zoals community builders), procedures (zoals challenges) en tools (zoals de groepsovereenkomst en emotiemeter).

Wat zie je in een Critical Skills-school?
 
Leerlingen

- Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend en enthousiast.
- Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
- Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
- Zij ontwikkelen goed burgerschap.
 
De groep

- Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken (challenges) creatief opgelost.
- Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
- Er is een focus gericht op kwaliteit.
- Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.
 
Leraren

- Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
- Zij ontwerpen, samen met leerlingen, het leerproces.
- Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.

U kunt hier het volledige beleidsplan van WCS bekijken.