Schoolplan

Voor u ligt het schoolplan van basisschool de Regenboog.

Dit schoolplan geeft aan waar de school voor staat en wat de gewenste schoolontwikkeling is voor deperiode 2022-2026. Door deze schoolontwikkeling in dit schoolplan te beschrijven, willen weduidelijkheid scheppen voor het team en de ouders van onze leerlingen en andere geïnteresseerden.Het schoolplan 2022-2026 is afgestemd op het koersplan van Optimus ‘Optimus Wereldscholen,waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen’ en de beleidsterreinen die wij relevant vinden vooronze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.

U kunt het schoolplan hieronder als PDF downloaden.

Schoolplan Regenboog Cuijk 2022-2026.pdf