Ons onderwijs

De beste begeleiding
 
Op de Regenboog hebben we inmiddels veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. We hebben een regiovoorziening. Leerlingen uit de wijde omgeving van Cuijk komen naar onze Leonardogroepen. Dit zijn de pijlers onder ons onderwijsconcept:
 
Gespecialiseerde leerkrachten

Onderwijs geven aan hoogintelligente leerlingen is een vak apart. Daarom werken we in onze Leonardogroepen met kleine groepen en gespecialiseerde leerkrachten. Het team van de Regenboog is gespitst op onderwijsvernieuwing. We volgen ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend en zijn als school ook een werkplaats waar we deskundigheid ontwikkelen.
 
Onderdeel van school

Voor hoogbegaafde leerlingen is het contact met ‘peers’ belangrijk. Samenwerken met gelijkgestemden, denken op eenzelfde manier, het zorgt voor een wereld aan mogelijkheden. Op de Regenboog integreren we onze Leonardoleerlingen ook in het reguliere onderwijs. Om het contact met zoveel mogelijk verschillende kinderen te bevorderen, laten we ze regelmatig samenwerken met kinderen uit andere groepen.
 
Intensieve contacten

Het team van de Regenboog vindt intensieve contacten met ouders belangrijk. We garanderen korte lijntjes, u kunt altijd bij ons terecht. Behalve met ouders garanderen we intensieve contacten met relevante partijen, zoals gemeenten en zorginstanties. En we hebben intensief overleg met het voortgezet onderwijs in de regio, zodat uw kind ook daar succesvol kan zijn.