Onze belofte

De Leonardogroepen van de Regenboog beloven uw kind plezier in leren. Dit zijn onze beloftes:

  • We bieden de basisvakken versneld aan. Uw kind krijgt compacte lessen in rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. We werken met Chromebooks.
  • Uw kind wordt uitgedaagd in extra vakken, zoals filosofie, Russisch, schaken, drama, programmeren, debatteren.
  • We werken actief aan vaardigheden, zoals creatief denken, oplossingsgericht werken, samenwerken, leren leren en presenteren.
  • We combineren het leren op school met leren thuis, buiten en tijdens excursies.
  • Uw kind is mede-eigenaar van het onderwijs dat we bieden. We gaan uit van een eigen mening, eigen zeggenschap en eigen inbreng.