Lestijden


 
Leerlingen komen naar binnen (1e zoemer)* 8.20 uur
Aanvang lessen (2e zoemer) 8.30 uur
Kleine pauze in twee groepen 10.15 uur & 10.30 uur
Lunchpauze in twee groepen 12.00 uur & 12.15 uur
Einde schooldag 14.00 uur
* Ouder(s) / Verzorger(s) van leerlingen in groep 1-2 en groep 3 begeleiden hun kind tot in het klaslokaal.