Lestijden en vakantiedagen


Lestijden
 
Leerlingen komen naar binnen (1e zoemer)* 8.23 uur
Aanvang lessen (2e zoemer) 8.30 uur
Kleine pauze in twee groepen 10.15 uur & 10.30 uur
Lunchpauze in twee groepen 12.00 uur & 12.15 uur
Einde schooldag 14.00 uur

Vakantiedagen en studiedagen 2021-2022
 
Vakanties  
   
Herfstvakantie Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Kerstvakantie Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Carnavalsvakantie Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
Meivakantie Maandag 25 april t/m 6 mei
Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus
   
Vrije dagen  
   
Tweede Paasdag Maandag 18 april
Hemelvaart Donderdag 25 en vrijdag 26 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 6 juni
   
Studiedagen Alle leerlingen vrij
   
  Donderdag 14 oktober
  Woensdag 24 november
  Vrijdag 18 februari
  Maandag 4 april
  Vrijdag 24 juni
Lesdag tot 12.00 uur  
   
Sinterklaasviering Vrijdag 3 december
Start kerstvakantie Vrijdag 24 december
Start carnavalsvakantie Vrijdag 25 februari
Start zomervakantie Vrijdag 15 juli