Lestijden en vakantiedagen


Lestijden
 
Leerlingen komen naar binnen (1e zoemer)* 8.23 uur
Aanvang lessen (2e zoemer) 8.30 uur
Kleine pauze in twee groepen 10.15 uur & 10.30 uur
Lunchpauze in twee groepen 12.00 uur & 12.15 uur
Einde schooldag 14.00 uur

* Ouder(s) / Verzorger(s) van leerlingen in groep 1,2 en groep 3 mogen hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. De leerlingen van de overige groepen komen zelf naar binnen. 


Vakantiedagen en studiedagen 2020-2021
 
Vakanties  
   
Herfstvakantie Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Kerstvakantie Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Carnavalsvakantie Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
Meivakantie Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
Zomervakantie Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
   
Vrije dagen  
   
Tweede Paasdag Maandag 5 april
Koningsdag Dinsdag 27 april
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei
   
Studiedagen Alle leerlingen vrij
   
  Woensdag 16 september
  Maandag 16 november
  Vrijdag 22 januari
  Vrijdag 5 maart
  Dinsdag 25 mei
   
Lesdag tot 12.00 uur  
   
Sinterklaasviering Vrijdag 4 december
Start kerstvakantie Vrijdag 18 december
Start carnavalsvakantie Vrijdag 12 februari
Start zomervakantie Vrijdag 16 juli