Criteria voor toelating


Voor creatieve, gemotiveerde, intelligente kinderen
 
Wanneer Leonardo-onderwijs? Uw zoon of dochter:


Advies toelatingscommissie Leonardo

Toelating vindt plaats na een positief advies van de TCL (toelatingscommissie).
Het is mogelijk dat de commissie een proefplek adviseert. Indien dit het geval is zullen de volgende onderwerpen aan bod komen bij het evalueren van deze proefplek:

Gegevens:
Ouders aanmelden TCL

School aanmelden TCL

Aannamebeleid Leonardo